שלבי בנייה

התחלת עבודות בנייה - בניית שלד

באמצעות קבלנים אלו יבנה שלד הבניין מראשיתו ועד סופו,

קבלן שלד יציקת יסודות,רצפות,עמודים,קירות,ממ’ד,תקרות,גגות,מדרגות,מעקות,

לצורך ביצוע אלמנטים אלו יכין טפסות מעץ,יקשור ויסדר ברזל לפי תוכנית מהנדס,

יבצע את יציקות הבטון.

(נדרש אישור מהנדס ביומן העבודה ליציקות,נדרשת נטילת דוגמאות מבטון טרי על ידי מעבדה מוסמכת.(נדרש פיקוח עליון של אדריכל בכל קומה)

קבלן חשמל הנחת צנרת ראשית עבור חשמל ותקשורת(חברת חשמל בזק טל”כ) הנחת צנרת הנדרשת בשלד הבניין בעיקר באזור ממ’ד,באזורי תקרות.(נדרש פיקוח עליון של מתכנן)

קבלן אינסטלציה הנחת צנרת ראשית עבור ביוב,ניקוז,בשלד הבניין בעיקר בקירות בטון וברצפה ראשונה,הנחת צינור לניקוז יסודות מסביב להיקף קירות מרתף.(נדרש פיקוח עליון של מתכנן)

קבלן איטום איטום בטון רזה לפני הנחת יסודות הבניין למניעת קורוזיה עתידית, איטום רצפה ראשונה במגע עם קרקע, איטום ובידוד קירות מרתף הגובלים עם קרקע.(יש לקבל תעודתאחריות כנדרש)

התחלת עבודות גמר (שלב קריטי)

באמצעות קבלנים אלו יבנה גמר הבניין מראשיתו ועד סופו.

קירות איזולציה ומחיצות פנים

עם סיום בניית השלד וכאשר הבניין נקי משאריות בנייה יוזמנו לשטח המזמינים והאדריכל לצורף סימון מעטפת פנימית של הבית ומערכת החלוקה לחדרים ואזורי מחייה.(יש לאשר לקבלן ביומן העבודה המשך עבודה)

קירות המעטפת והחלוקה הפנימיים יבנו מבלוק בטון תקני,שורה ראשונה תהייה טבולה בזפת חם,יונח בידוד תרמי בקירות המעטפת בהתאם לתכנון.(ראנדופן או הקצפה בפולאריתן) חגורות בטון יבוצעו מעל פתחים ובמחיצות מעל גובה 2.10 מ’.

קבלן אלומיניום

הספקה והתקנת משקופים עיוורים לכלל הפתחים.בהתאם לתכנון ולרשימת אלומיניום.

דלת כניסה דלתות פנים

הספקה והתקנת משקופים עיוורים לדלתות פנים,הספקה והתקנת משקופי פלדה לדלתות חוץ.

חיפוי באבן ו/או טייח חוץ

מערכת חיפוי חיצונית לבית בהתאם לתכנון אדריכלי וחזיתות.
בחירת חומר לחיפוי,ביצוע דוגמאות לאישור מזמין ואדריכל.

הכנת תשתית לחיפוי אבן

תיקוני קירות בטון, מריחת חומר איטום נגד חדירת מים,קשירת רשת ברזל כהכנה לחיפוי אבן,חיפוי באבן,עיבוד פתחים בפרטי אבן, עבודות כוחלה.

הכנת תשתית לטיח חוץ

תיקוני קירות בטון,מריחת חומר איטום נגד חדירת מים,התקנת פינות טייח למבנה,הרכבת ספי חלונות,ביצוע טייח שחור בלבד.(שכבת טייח סופית תבוצע עם התחלת עבודות הצבע בבניין)

עבודות פיתוח חוץ

במקביל לסיום עבודות השלד יש לבצע את עבודות פיתוח החצר. יציקת קירות תמך,גדרות,מדרגות חוץ,שבילים,משטחי בטון, הכנת תשתיות חוץ,תאי ביוב,תאי ניקוז,צנרת מים וחשמל ותקשורת. (נדרש אישור מהנדס ביומן העבודה ליציקות,נדרש פיקוח עליון של אדריכל)

גג רעפים ו/או איטום גג

ביצוע מערכת חיפוי לכיסוי גג המבנה בהתאם לתכנון אדריכלי .
בחירת כיסוי גג המבנה-גג רעפים או גג שטוח.

גג רעפים

הרכבת קורה ראשית, קורות חלוקה משניות,כיסוי ובידוד תרמי לגג, התקנת רעפים.

גג בטון ומעקה

הכנות הגג למערכת שיפועים,בידוד תרמי,ואיטום.בדיקת הצפה 48 שעות.

עבודות גמר - הכנה לטייח פנים

קבלן חשמל תקשורת ומתח נמוך

התקנת לוח חשמל ותקשורת ראשי,ביצוע צנרת במחיצות ובקירות.עבור חשמל,תקשורת,תריסים חשמליים,מערכת אזעקה,מערכת אינטרקום,אודיו, חשמל חכם, התקנת קופסאות עבור אביזרי הפעלה.

קבלן מיזוג אוויר

התקנת “צמה” צנרת עבור מיזוג ממיקום מעבה למיקום מאייד,סימון פתחים ומעברים,סימון נקודות חשמל, בקרה ושליטה, וניקוז לבעלי מקצוע.

קבלן אינסטלציה

הכנת מעברים והתקנת צנרת מים ראשית,צנרת עבור דודי שמש, צנרת עבור חימום, הכנת מיקום מחלקי מים,השלמת צנרת ביוב וניקוז בשלד,חיבור צנרת לקווים חיצוניים.

קבלן שלד

עם גמר עבודות בעלי המקצוע יבוצע ביטון למשקופים עיוורים מאלומיניום,יבוצע איטום פתחים כנגד חדירת מים,יבוצעו הכנות לטייח פנים.

עבודות טייח שחור ולבן(שלב קריטי)

עם גמר ביצוע תשתיות נדרשות ולאחר ביצוע בדיקה על ידי מזמין ואדריכל

התחלת עבודות טייח פנים שחור במבנה,התקנת פינות טייח,שימוש ברשת כנגד סדקים עתידיים בחיבורי בטון /בלוק ומעל חציבות, ביצוע טייח ממ’ד מיוחד על פי מפרט פיקוד העורף.בגמר עבודות טייח שחור ביצוע שכבת שליכט טייח לבן.

(נדרש פיקוח עליון של יועצים לבדיקת תשתיות)

עבודות גמר- הכנה לריצוף וחיפוי

קבלן חשמל תקשורת ומתח נמוך

פתיחת נקודות שכוסו בטייח,השחלת חיווט חשמל בצנרת,השחלת חיווט תקשורת בצנרת בדיקה והשלמת חוסרים.

קבלן אינסטלציה

הספקה והנחת צנרת מים חמים וקרים לכלל הסידורים הסניטרים במבנה,ביצוע נקודות דלוחין בחדרים רטובים ובמטבח,הרכבת מכלי הדחה סמויים לאסלות,בדיקה והשלמת חוסרים.חיבור מים והזרמה לצנרת לבדיקת לחץ ונזילות.

קבלן שלד

ביטון צנרת ברצפה,הנחת בידוד תרמי ואקוסטי ברצפה,הספקת מצע מילוי כהכנה לתשתית עבודות חימום תת ריצפתי. (לא מומלץ להשתמש במצע מילוי מסוג חול)

קבלן חימום תת ריצפתי

פריסת צנרת חימום בהתאם לתכנון,התקנת ראש מערכת במיקום מחלקי הסקה, הנחת צנרת ראשית למרכז אנרגיה.(משאבת חום,תנור הסקה, יונקרס,)בדיקת חיווט מקורת שליטה ובקרה(תרמוסטט)

קבלן שלד

ביטון צנרת ברצפות חדרים רטובים, מריחת טייח צמנטי, מריחת חומרי איטום ברצפה ובקירות חדרים רטובים כהכנה לחיפוי.

קבלן איטום

איטום מרפסות. הכנות המרפסות למערכת שיפועים,בידוד תרמי, ואיטום.בדיקת הצפה 48 שעות.

(נדרש פיקוח עליון של יועצים לבדיקת תשתיות)

ריצוף וחיפוי פנים(שלב קריטי)

עם גמר ביצוע תשתיות ולאחר ביצוע בדיקה על ידי מזמין ואדריכל התחלת עבודות ריצוף וחיפוי פנים במבנה.

ביצוע עבודות ריצוף פנים,ביצוע ריצוף כהכנה לפרקט,ביצוע ריצוף מרפסות חוץ,ביצוע ריצוף חדרים רטובים.

ביצוע מדרגות פנימיות, ביצוע שיפולים(פנלים)

ביצוע חיפוי חדרים רטובים לפי פריסות אדריכל.

ביצוע רובה.

(מומלץ שימוש בבידוד אקוסטי בשכבה שמתחת לפני הריצוף)

קבלן אלומיניום

הספקה והרכבת חלונות,הרכבת תריסים חיבור למתגי הפעלה.הרכבת דלתות.איטום מפגש בין חוץ לפנים.

(מומלץ בשלב זה של בנייה לסגור את המבנה ככל הניתן ולשלב שמירה למניעת נזקים וגניבות)

קבלן עבודות מיזוג

התקנת יחידות פנימיות בהתאם לתכנון, התקנת תעלות מיזוג,חיבור ניקוזים. חיבור חשמל.חיבור מקורות שליטה(תרמוסטטים)

קבלן עבודות גבס

עם גמר התקנות המערכות השונות הדורשות חיפוי בגבס ובדיקת המזמין והאדריכל יבוצעו העבודות הבאות:

קירות גבס, נישות גבס, תקרות גבס, סינרי גבס, הנמכות גבס,יש להתקין בשלב זה גופי תאורה שקועים.

(מומלץ שימוש בגבס ירוק דוחה מים בכל אזורי העבודה)

 

הזמנות מוצרי גמר- קבלנים שונים(שלב קריטי)

בשלב בניה זה יש לתאם את אספקת המוצרים הבאים:

דלת כניסה ראשית,דלתות פנים,גופי תאורה פנמים וחיצונים,כלים סניטרים וברזים,דוד שמש,מערכת חימום, מערכת מיזוג,מערכת אזעקה ומצלמות,מערכת אינטרקום,

בשלב בנייה זה יש לשלב את הקבלנים הבאים:

  • נגר עבור ארונות מטבח ארונות חדרי רחצה ונגרות כללית לבית.
  • מסגר עבור מעקות,סורגים,שערים, דלתות, וגדרות.
  • חרש עץ עבור פרגולות ודקים בחצר.
  • גנן עבור אדמת גן, גינון ושתילה,
  • עבודות צבע

עם גמר עבודות הריצוף והגבס יש להתחיל בביצוע עבודות צבע,

הכנת קירות, תיקוני סדקים, שפשוף. מריחת פריימר מקשר, מריחת שפכטל עד לקבלת מרקם אחיד, שימוש בצבעים ובגוונים לבחירת מזמין ואדריכל.

השלמת עבודות פיתוח חוץ

במקביל לסיום עבודות הגמר יש לבצע את השלמת עבודות פיתוח החצר.
חיפוי קירות וכוחלה,ריצוף משטחי חוץ ושבילים,התקנת מדרגות חוץ,פיזור אדמת גן
התאמת מכסי שוחות ביוב וניקוז, הרכבת גופי תאורה.

התחלת הליך טיפול בטופס 4

עם גמר עבודות פיתוח החצר יש להתחיל בהליך טיפול בקבלת טופס 4

 

הרכבת כלים סניטרים,ארונות אמבט,וברזים,דוד שמש

הרכבה וחיבור כלים סניטרים וברזים, שטיפת קווים ראשים בדיקת תקינות מערכת בדיקת דוד שמש .

הרכבת מעקות,סורגים

הרכבת מעקות וסורגים לבטיחות ולביטחון,מעקות מגלוונים כנגד חלודה.

הרכבת ארונות מטבח- שיש

הרכבת ארונות מטבח תחתונים ועליונים, הרכבת אי במטבח.
מדידות עבור משטחי שיש וחיפוי קירות.

הרכבת דלת כניסה ראשית הרכבת דלתות פנים,נגרות פנים,

הרכבת דלתות פנים,הלבשות מסביב לדלתות,ידיות, נגרות פנים הכוללת סגירות שונות,

הרכבת חשמל ותקשורת לבן

הרכבה וזיווד ללוחות חשמל,הרכבת מתגי חשמל,הרכבת גופי תאורה,מערכת אינטרקום,מערכת אזעקה ומצלמות,בקרי שליטה לתריסים,למיזוג, לחימום תת ריצפתי,

סיום עבודות פיתוח

  • הרכבת פרגולות ודקים בחצר.
  • עבודות גינון הרכבת ראש מערכת נטיעה ושתילה.
  • סיום עבודות במבנה
  • הרכבות אחרונות, השלמת חוסרים, בדיקת מערכות,תיקוני צבע.

טופס 4

הגשת טפסים ואישורים לרשויות השונות.
ביקורת בשטח של נציגי רישוי ופיקוח לבדיקת מצב קיים מול היתר בנייה.
הנפקת טופס 4

חיבור חשמל ותשתיות

עם קבלת טופס 4 למבנה מאשרות הרשויות את חיבורו למערכות השונות, חברת חשמל,ביצוע ביקורת”טסט” למבנה, לארקת יסודות, לבידוד, ואישור חיבור חשמל. חברת מים, חיבור מונה מים קבוע לשימוש.

טופס 5

אישור סופי של הרשויות לאכלוס המבנה

סוף ההליך

הגעתם לסוף ההליך המיוחל. אך הליך זה לא מסתיים בקריאה בלבד. מישהו צריך לבצע אותו עבורכם. המושגים השונים מתחום הבנייה, סדר הפעולות הנדרשות, תאום בן בעלי המקצוע השונים,בדיקת טיב הביצוע, אישור תשלומים לקבלנים וכו”, הליך זה הוא חלק אינטגרלי ומובנה בשירותי החברה.

דילוג לתוכן